Etiket - özlem

Deneme

Eksik

İhtiyaç duyulanın yokluğuna taktığımız ad. Olması gerektiği yerde olmayanın...