Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) Nedir

İletişim ve teknoloji dünyasının gelişmesiyle birlikte her alanda kolaylıkların sağlanması da artık kendini göstermeye başladı. Ülkemizde resmi alanlarda da artık teknoloji yaygın bir şekilde kullanılmaya başladı. Bu gelişmeler arasında yer alan ve 6 Aralık 2018 tarihinde yayınlanan 30617 sayılı Elektronik Tebligat Yönetmeliği uyarınca, resmi yazışmalar artık posta yoluyla gönderilmeyecek. Bunun yerine elektronik sistemler yani bilgisayar ortamları kullanılacak. 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren yürürlüğe giren UETS, aralarında birçok alanın bulunduğu gerçek ve tüzel kişileri yakından ilgilendiriyor. Aralarında tebligat çıkarmaya yetkili mercilerin, kamu kurum ve kuruluşları, özel şirketler, avukatlar, noterler, arabulucular ve bilirkişiler gibi kanun kapsamında yer alan tüm gerçek ve tüzel kişilerin tebligatları artık elektronik ortamda gönderilmesi şartı getirildi. Ancak bunun yanında elektronik ortamda tebligat gönderme zorunluğu olmayan kişiler isteğe bağlı olarak sisteme geçiş yapabilmektedir.

UETS Başvurusu Nasıl Yapılır?

Daha hızlı iletişim ve daha hızlı sonuçların oluşabilmesi için getirilen sistem, pek çok gerçek ve tüzel kişinin işini kolaylaştırıyor. Ancak sisteme dahil olabilmek için yerine getirilmesi gereken bazı şartlar vardır. Elektronik tebligat adresi alma zorunluğu olan kişilerin zorunluğun başladığı tarihten itibaren kurum, kuruluş veya birlik tarafından PTT’ye başvurmaları gerekmektedir. Sistemin yeni olması ve hakkında net bilgilere sahip olunmamasından dolayı kafa karışıklığına neden olan bir takım durumlar kendini göstermeye başladı. Elektronik tebligat adresi alma zorunluğu bulunan kişilerin sisteme daha rahat kayıt olmalarını sağlayan aracı kurumlar, yetkili olup daha kısa sürede işlem yapmaktadır. Bu alanda faaliyet gösteren firmamız, daha kısa sürede işleminizin halledilmesine yardımcı olarak zaman kaybı yaşamanızın önüne geçmektedir.

Sistem kaydı nasıl yapılıyor?

Elektronik tebligat adresi alma zorunluğu olanlar veya zorunluk kapsamında olmayanlar PTT’ye başvururlar. Bu işlemden sonra gerçek kişiler için kimlik bilgilerini, tüzel kişiler için ise tabi oldukları sistem bilgilerini esas almak kaydıyla benzersiz olacak şekilde UETS sistemine kayıt ediliyor. Yani zorunluk kapsamında olanlar veya diğerleri bu işlem sayesinde artık tebliğ edilen belgeleri posta yoluyla göndermek yerine elektronik ortamda göndermektedir. Bu da zaman kazanma açısından her iki taraf için de son derece fayda ve avantaj sağlamaktadır.

İşler daha hızlı yürüyecek

Uzmanlara göre tebligatların geç dönemde ilgili kişilere ulaşmasından dolayı birçok hukuki sorun ortaya çıkmakta idi. Her ne kadar bir takım tedbirler alınmış olsa da yine de bunların yeterli gelmediği bilinmektedir. Gelişmiş teknoloji çağında olmamızın getirisi olarak değerlendirilen sistem sayesinde artık kayıp evrak sorunu da ortadan kalkmış oluyor. Tek seferli yapılan kayıt sayesinde tebligat çıkartmaya yetkili olan kişi veya kurumlar, muhataplarına daha kısa sürede ulaşabilmektedir. Özellikle hukuki mercilerde görev alan kişilerin sistemden yararlanmaları hem kendilerine hem de muhataplarına zaman kazandırmak açısından son derece işlevlidir. 1 Ocak tarihinden itibaren geçilmesi Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi sistemin geçişi zorunlu olan tüzel veya gerçek kişiler, ilgili kurumlara başvuru evraklarını sunarak sisteme dahil olabilmektedir. Bu alanda hizmet veren kurumumuz, müşterilerinin işlemlerini daha kısa sürede gerçekleştirmişlerini sağlayacak kolay çözümleri ile destek olmaya devam ediyor. Başında da belirttiğimiz gibi sistem yeni olduğu için kayıt aşamasında nelerin yapılması gerektiği hakkında gerekli bilgileri edinmek https://www.turkkep.com.tr/uets-ulusal-elektronik-tebligat-sistemi-modulu sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Bu yazıyı sevdiklerinle paylaş:FacebookTwitterWhatsApp
Yazan
Sezer İltekin
Yazıya bir yorum yap